TANI EDHE Në

GJUHëN

SHQIPE

ME ÇMIM

Të PëRBALLUESHëM

DUKE FILLUAR NGA

195€

në muaj

Shkolla Finlandeze sjell programin IMPACT me edukimin #1 në botë, atë finlandez, tani në gjuhën shqipe për të gjithë fëmijët.

Edukimi në bazë të standardeve dhe vlerave finlandeze për të zhvilluar nxënësit në të gjitha sferat e jetës.

MËSO MË SHUMË

SISTEMI

#1

NË BOTË I

EDUKIMIT

TANI EDHE NË

GJUHËN SHQIPE.

Çka është programi Impact?

Shkolla Finlandeze synon që përmes Programit IMPACT të sjellë praktikat më të mira të sistemit finlandez në gjuhën shqipe dhe me kosto të përballueshme shkollimi, duke filluar nga 195 euro për muaj. Programi IMPACT, kombinon kurrikulën e Kosovës dhe praktikat më të mira të sistemit finlandez, për të gjithë nxënësit nga parashkollori deri në klasën e 12. Me programin IMPACT, të gjitha familjet kosovare do të kenë mundësi të pafunda të zhvillimit të tërësishëm të fëmijëve me qasje inovative të të mësuarit, praktika këto që e kanë bërë Shkollën Finlandeze, shkollën #1 në rajon.

MËSO MË SHUMË

SHFAQUR NË:

ÇDO DITË TË VITIT

Na kontaktoni

Akredituar nga: